NaturplejeI forbindelse med f.eks. naturpleje kan Sønderhedens Skov –og Haveservice nu også tilbyde slåning af lave og bløde områder med ATV med brakpudser, samt sprøjtning mod bjørneklo på steder hvor man ellers ikke ville kunne færdes.

Til jægeren:

Det kan være sporslåning på jagtarealer i skov, vildtremiser og enge, eller tæt ved søer og vandløb,
hvor en almindelig traktor aldrig ville kunne køre. Det vil gøre godt både for fuglevildtet, men også
for hårvildtet at der er striber eller små spor hvor de kan tørre og finde føde. Samtidig vil det gøre
det nemmere at færdes på efterårets jagter.

Til landmanden:

naturpleje_3Slåning af MVJ arealer, våde og lave enge og brakarealer så man ikke risikerer at blive underkendt
støtten til arealet.

ATV'en med klipper og fører vejer kun ca. 650 kg, så der er ikke mange steder den ikke kan køre.
Klipperen har en bredde på 145 cm og er meget effektiv selv i højt græs, tidsler, hindbær og andre
opvækster. Klipperen kan også let klare mindre træer og buske, som befinder sig i området.

Ring og hør nærmere på tlf.: 23 46 21 53
Morten Vangsted